Pricerunner - årets ehandlare
Faktura: 0 kr!
Alltid fri frakt!

Tel: 035-777 07 66
30 dagars öppet köp

Vi tänker på miljön! Gör du?

Vi rapporterar och betalar periodvis till Naturvårdsverket för att de ska ha möjligheten att se hur många av våra produkter som säljs till marknaden. Pengarna som vi betalar går bland annat till de olika miljömål som Naturvårdsverket har satt upp. Exempel på detta är att begränsa klimatpåverkan, giftfri miljö, effektivare energianvändning och transport. Vi är också medlemmar i El-kretsen som administrerar och ser till att produkterna samlas in och kan återvinnas på rätt sätt genom att bland annat sätta upp batterilådor runt om i hela Sverige.


Naturvårdsverkets uppdrag är
att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. De arbetar långsiktigt och förebyggande för en hållbar samhällsutveckling.
www.naturvardsverket.se/sv/

elkrets
  El-Kretsen är näringslivets servicebolag för
  insamling och återvinning av elektriska och 
  elektroniska produkter. 
 
http://www.el-kretsen.se/

  Mer information om hur du ska hantera ditt avfall kan du läsa hos www.Batteriinsamlingen.se eller www.Sopor.nu.