10% RABATT PÅ ALLT*

Solcellsregulator

En laddningsregulator sitter mellan solcellspanelen som fångar upp solljuset och batteriet. Den omvandlar spänningen till korrekt nivå för att kunna ladda upp batteriet på ett effektivt och kontrollerat sätt. Den ser även till att skydda batteriet mot överladdning och djupurladdning.
De två vanligaste regulatorerna på marknaden är av typ:
PWM (Pulse Width Modulation) Billigare och enklare teknik. Denna regulator sänder ut korta ladd pulser i snabb följd till batteriet. Om batteriet är urladdat sänder regulatorn ut långa pulser i ett tätt intervall och laddningen blir nästa konstant.
MPPT (Maximum Power Point Tracking) Senaste tekniken. Denna är uppbyggd för att jämföra solpanelens och batteriets spänning och kan räkna ut då maximal ström fås ut och anpassar spänningen efter detta till batteriet.
 

Skickas direkt från leverantör
10
Solcellsregulator Mastervolt SMC25 MPPT