Välj rätt laddare till dina marinbatterier:                               

  Hur många batteribanker vill jag ladda samtidigt?
  Om man har en större båt så är det vanligt att man har ofta två olika batteribanker. Ett till startbatteriet och ett till förbrukning.
  Då är det bra att man har kan ladda fler än ett batteri åt gången.

  Batteriladdaren storlek?
  Hur stora är batterierna som skall laddas, hur mycket tömmer jag dem och hur snabbt skall de användas igen.
  Normalt så går det snabbt att ladda batteriet upp till 80 % därefter beror det på batteriets ålder och skick. Om man har en batteribank på 200Ah så är 80 % (200 x 0.8) 160Ah. Dela 160 med antalet A som laddaren ger (50Ah för 12/50-3) (160/50 = ca 3,2 ).
  För att ladda ett 200Ah med en laddare som ger 50Ah tar det ca 3.2 timmar upp till 80 %. Därefter beror det på ålder och skick och kan ta mellan 1-6,5h. I detta fall så har man en ungefärlig maxtid på ca 10 timmar. Normalt skall man inte ladda ur batteriet helt men detta ger en fingervisning på om det är rätt storlek på laddaren.

  Hittat en batteriladdare som är mycket billigare – Vad är skillnaden?
  Om man köper en ny batteriladdare så vill man ha en laddare som är enkel att använda.
  Laddare som inte övergår till underhållsladdning kan fortsätta att ladda även om batteriet är 100 % fulladdat. Detta gör att vätskan dunstar eller torkar ut och batteriet dör. En sådan laddare kräver övervakning hela tiden av användaren.
  Billigare laddare har ofta ingen avsulfatering. Sulfatering är en av de vanligaste orsakerna till att batterierna måste bytas i förtid. Blysulfat som lämnas kvar i ett batteri bildar blysulfatkristaller och ju mer urladdat och ju längre tid, ju större kristaller, till slut kommer kristallerna kortsluta två blyplattor i batteriet och batteriet måste bytas ut.
  Enklare laddare kan även ha en varierad spänning och har man otur så når den över 16V och då finns risk att elektroniken går sönder.

  Vad betyder alla beteckningar12/50 – 3 IP 23 825W?
  12V Denna passar alla typer av 12V bly/syra batterier alternativ 2st seriekopplade 6v batterier.
  50A Strömmen som laddaren laddar med upp till 80 % av batteriets kapacitet
  825W Vad laddaren ger till batteriet när den laddar som mest
  Laddning 100Ah - 500Ah Anger mellan vilken Ah som batterierna bör ligga mellan för optimal laddning.
  Underhållsladdning 100Ah – 500Ah Skillnaden mellan laddning och underhållsladdning har med tiden att ladda upp batteriet att göra. Laddaren klarar att ladda upp ett batteri 500Ah och hålla det fulladdat till dess du skall använda det men det kan ta 1 vecka eller ett par månader.
  IP23 Detta anger en laddares täthet, en säkerhet och användningsfråga. Den första anger hur mycket damm den släpper igenom. Den andra hur mycket vatten och hur hård vattenstråle den klarar av. Om laddaren har en fläkt så kan detta påverka att klassningen blir lägre.

  Lite info angående siffrorna:
  Första siffran anger
  :
  0 Inget skydd
  1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm
  2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm
  3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm
  4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm
  5 Dammskyddad
  6 Dammtät

  Andra siffran anger:
  0 Inget skydd
  1 Skyddad mot droppande vatten
  2 Skyddad mot droppande vatten, apparaten får en lutas mer än 15 grader från normalvinkeln
  3 Skyddad mot strilande vatten max vinkel 60 grader
  4 Skyddade mot strilande vatten alla vinklar
  5 Skyddad mot vatten från munstycke
  6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten, (munstycke sjö etc.)
  7 kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada 8 kan nedsänkas långvarigt i vatten.