Visa filter Dölj filter
Strömvågform
Inspänning
Uteffekt
Anslutningstyp
Toppeffekt

Inverter / Strömomvandlare

Inverter, spänningsomvandlare, strömomvandlare eller växelriktare. Olika namn på samma produkt. En inverter omvandlar batteriets likström till växelström ifrån batteriet till ett vägguttag.

Beroende på om man har en 12V eller 24V batteribank så har vi olika effekt på våra inverters som passar ditt behov.

För att välja vilken spänningsomvandlare som behövs undersöks hur stor effekt (watt) produkten har som skall drivas med hjälp av invertern.
Våra produkter är specificerade med både topp- och kontinuerlig effekt. Exempel på toppeffekt kan vara motorer, ugnar mm som drar extra ström i startögonblicket.
Vi rekommendera att räkna ihop effekten (watt) som behövs och beställer en som ligger något över uträknad effekt. Kopplas det senare på fler produkter och väljer en för liten ifrån början så kommer detta inte att fungera.

Strävan är alltid att få så ren sinusvåg som möjligt. En ren sinusvåg ökar även verkningsgraden som in sin tur gör att man får ut mer av sitt batteri. Vilken sinusvåg som respektive inverter har står utmärkt i vår infotext. Det finns även en modifierad sinusvåg men finns känslig teknik och oturen är framme så kan detta tyvärr ta sönder produkten.

Vilken storlek som behövs på invertern räknas ut så här:

Lastens effekt(P) genom batterispänningen(V). Detta ger hur mycket ström som dras ifrån batteriet. Ta sedan antal timmar som lasten skall köras multiplicerat med denna ström.
Ex.
Ett 12V / 200Ah batteri och en last på 1500W
P=1500
V=12V
I=P/V = 1500/12=125A
Strömmen som dras från batteriet är 125A. Att använda en last på 1500W i 1 timme kommer att dra 125*1=125Ah.
När 1 timme har gått så har man (200 - 125) = 75Ah kvar i batteriet.

Tänk på att aldrig ladda ut ett batteri helt. För att vara på säkra sidan så skall det finnas kvar ca 40–50% av kapaciteten beroende på vad det är för typ.
 

Skickas direkt från leverantör
AC Master 12VDC - 230VAC 300W Mastervolt inverter
Skickas direkt från leverantör
AC Master 12VDC - 230VAC 500W Mastervolt inverter
Skickas direkt från leverantör
AC Master 24VDC - 230V 300W Mastervolt inverter
Skickas direkt från leverantör
AC Master 12VDC - 230VAC 700W Mastervolt inverter
Skickas direkt från leverantör
AC Master 24VDC - 230V 500W Mastervolt inverter
Skickas direkt från leverantör
AC Master 12VDC - 230/240V 3500W Mastervolt inverter